Rakennuspalvelut

Raken­nus­pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat kor­jaus- sekä uudis­ra­ken­ta­mi­nen.

Toteu­tam­me yksi­tyis­asiak­kail­le uuden oma­ko­ti­ta­lon raken­ta­mi­sen, raken­nuk­sen laa­jen­ta­mi­sen kuin sau­na tai pesu­huo­ne­re­mon­tin­kin. Oli­pa kysees­sä sit­ten pie­ni tai suu­ri raken­nus­han­ke. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä.

Kaut­tam­me esi­mer­kik­si:

-         pesu­huo­ne- ja sau­na­re­mon­tit

-         keit­tiö- ja säi­ly­tys­ka­lus­teet

-         huo­neis­to­re­mon­tit

-         jul­ki­si­vut

-         laa­jen­nuk­set ja muu­tos­työt

-         auto­tal­lit ja varas­tot

-         oma­ko­ti­ta­lot ja hir­si­ra­ken­nuk­set

Työt suo­ri­te­taan urak­ka- tai tun­ti­ve­lot­tei­ses­ti asiak­kaan toi­veen mukaan. 

Kaut­tam­me tar­vit­taes­sa myös edul­li­nen OP-rahoi­tus.