Taloyhtiöille

Suun­nit­te­lu ja valvonta

Talo­yh­tiöil­le pys­tym­me laa­ti­maan kor­jaus­työ­se­los­tuk­set eri kor­jaus­töi­hin. Käy­tet­tä­vis­säm­me on CAD-ohjel­mat ja pys­tym­me piir­tä­mään uudet raken­nus­pii­rus­tuk­set tai suun­nit­te­le­maan esim. jäte­ka­tok­set tai muut uudisrakennukset.

Voim­me suo­rit­taa val­von­taa talo­yh­tiöi­den remonteissa

Raken­ta­mi­nen

Suo­ri­tam­me raken­nus- ja remon­toin­ti­työt kun­nos­sa­pi­to­töis­tä suu­rem­piin kokonaisuuksiin.

Esi­mer­kik­si:

-pesu­huo­neet, saunaosastot

-por­ras­huo­ne­re­mon­tit, maa­laus­työt sisäl­lä ja ulkona

-lin­ja­sa­nee­rauk­set

-vesi­va­hin­ko­kor­jauk­set

-ken­gi­tyk­set

-jul­ki­si­vu- ja par­ve­ke­kor­jauk­set sekä tuu­le­tus­par­vek­kei­den kattaminen

-jäte­ka­tok­set, aidat yms.

-huo­neis­to­re­mon­tit

-Alu­tec Alu­mii­nio­vet ja läm­pö­la­sie­le­men­tit  www.alutec.fi/ovet

-Alu­tec alu­mii­ni­kai­teet sekä par­ve­ke­la­sit www.alutec.fi/parvekekaiteet-ja-tuotteet

Lisä­tie­toa Alu­tec- tuot­teis­ta osoit­tees­ta alutec.fi